Hopp til hovedinnhold
Spesialmørtler

Reparasjonsmørtel

Reparasjon av betong, betongkummer, betongrør, betongkonstruksjoner, kaier, broer og maskinfundamenter. Mørtelen har økt motstandskraft mot plastisk svinnriss, sprekker og redusert «bleeding». Kan også brukes til reparasjon av hull i asfalt, heft-bro, liming av kantstein og naturstein.

Forhandlere