Fallsand: 3 / 6 mm

 

Tørket sand til bruk under lekeapparater ved f.eks. skoler og barnehager.

 

HIC-test

Målinger for å bestemme kritisk fallhøyde er utført etter Norsk Standard, NS-EN1172 av Det Norske Vertitas Certification AS.