Hopp til hovedinnhold

Om oss

HISTORIE

Forsand Sandkompani ble etablert i 1964. Det var brødrene Gunvald og Alfred Haukelid, sammen med Reidar Haukalid og Ingvar Fossan som startet opp. Og allerede etter sju års drift, var det hele 15 ansatte i firmaet. Sanden ble i starten tatt ut på Hestamoen, og det ble bygget utskipingskai nede på Forsand. Selskapet startet med tørking av sand for sandblåsing i 1969, som senere ble brukt til produksjon av tørrmørtel.

MØRTELVERKET

Mørtelverket ble etablert i 1973, og ble i starten eid av både Forsand Sandkompani AS og AS Blandeverket, Sandnes. Senere overtok O. C. Østraadt AS eierandelen til Blandeverket. Det ble etterhvert produsert mye tørrmørtel i ulike blandinger på Forsand, og Mørtelverket forsynte en periode en tredjedel av det norske markedet. Salget av tørrmørtel gikk veldig bra, det var mye enklere for byggearbeiderne å bruke ferdig tørrmørtel enn å blande sand og sement selv. Og mørtelen fra Forsand var kjent for å holde høy kvalitet. I 1991 ble Forsand Sandkompani AS eneeier av Mørtelverket.

NYE EIERE

I 2016 gjorde Ølen Betong avtale med eierne av Forsand Sandkompani og Forsand Eiendomsselskap om kjøp av 100 % av aksjene i selskapet. Ølen Betong har vært en av Forsand Sandkompanis største kunder i mange år.

NY PROFILERING

I 2017 ble det bestemt at Forsand Sandkompani AS og Mørtelverket Forsand skulle profileres under samme navn, Forsand Sandkompani AS, og ny logo ble i den forbindelse tatt i bruk.


MORENESAND

Høsting av istidens produkter Forsand Sandkompani AS tar ut sand på Fossanmoen, på Forsand i Ryfylke. Massen som tas ut, ble lagt igjen da isen smeltet på slutten av forrige istid, for ca 10 000 år siden. Både under istiden, og da isen smeltet og trakk seg nedover mot havet, dro den med seg stein og løsmasse, som ble knust til sand.

Slipte sandkorn
Etter hvert som sandkornene rullet nedover ble de malt og slipt til jevne, små sandkorn. Fordi den er slipt, har hvert enkelt sandkorn en helt annen struktur enn for eksempen knust stein.

Morenerygger
På begge sider av Lysefjord-munningen ligger markerte ende- og sidemorenerygger. Ved Haukali-vatnet finner vi også den såkalte Esmarkmorenen, som er stedet der den skandinaviske istidsteorien i sin tid ble unnfanget av professor Jens Esmark.

Naturlige forekomster
Hele Fossanmoen, fra Haukalivatnet og ned mot sjøen, har vært dekket av et ca 15 meter tykt lag med sand som ble liggende igjen etter at isen forsvant. Store områder er i løpet av de siste 50 årene tatt ut, og landskapet er i ferd med å endres på grunn av sanduttaket.