Hopp til hovedinnhold

Nyhet fra mørtelverket

Publisert: 15. februar 2016

Nytt produkt, Forsand Reparasjonsmørtel, brukes til reparasjon av betong, betongkummer, betongrør, betongkonstruksjoner, kaier, broer og maskinfundamenter. Mørtelen har økt motstandskraft mot plastisk svinnriss, sprekker og redusert «bleeding». Kan også brukes til reparasjon av hull i asfalt, heft-bro, liming av kantstein og naturstein.

Les mer