Hopp til hovedinnhold

Villa Masiv

Tegl og mørtel

Petersen Kolumba K91 med Forsand M5 Titanhvit

Om prosjektet

Prosjektet på Ålgård tar utgangspunkt i ideen om å tilpasse seg kulturlandskapet og stedets identitet. Bebyggelsen består av en bolig med tilhørende garasje og stall, hvor planløsningen byr på en rekke ulike romlige opplevelser og muligheter for variert opphold, fra det lune og private, til det åpne rommet med maksimal utsikt. Bestandige materialer, som blir vakrere og vakrere over tid, og som tåler påkjenninger fra hav, vær og vind, holder vedlikeholdet til et minimum.